ტრენინგები რუსთავში

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრიის ხელმძღვანელობით
დაიწყო ტრენინგები სახელწოდებით "ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება ” ქ. რუსთავში.

ტრენინგ-კურსის მიზანია საქართველოს სკოლების მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ისტ) ათვისებისა და გამოყენების კუთხით, რაც ხელს შეუწყობს სასწავლო პროცესში ისტ-ის ინტეგრირებას ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნებისა და პრინციპების შესაბამისად.

ტრენინგები ტარდება რუსთავის № 20 საჯარო სკოლაში, კომპიუტერულ კაბინეტში.


დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის გაყევით ამ ლინკს